top of page
תהליך פיתוח מנהלים

 

 

עולם העבודה החדש, מאופיין במציאות של VUCA, (כלומר מציאות של תנודתיות ושינוי מתמיד, חוסר ודאות, מורכבות ועמימות) אשר התגברה עוד יותר מאז פרוץ הקורונה וגרמה לשינויים רבים בעולם העבודה. כבר לא חייבים את המשרד כדי לעבוד, כבר לא חייבים להיפגש כדי לקיים פגישה. מה שהיה נכון אתמול לא בהכרח נכון גם להיום ובטח לא למחר והעולם מזמן לנו שינויים והפתעות ברמה היומיומית, החל ממחסור בחלפים וכלה במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שמשפיעים על כולנו בדרך זו או אחרת (בתוקף המורכבות של העולם הגלובאלי). כל אלו מזמנים עבור המנהלים בארגונים שונים אתגרים והתמודדויות מגוונות.

מה תפקיד המנהל בהקשר זה?

מציאות זו פוגשת את האחריות הניהולית שמאז ומתמיד הייתה למנהל כלפי עובדיו. הצורך של העובד במערכת יחסים עם מנהל שיש בה מרכיבים של אמון, קשר, פתיחות, דווקא גברה בעולם העבודה החדש, על רגע הריחוק הפיזי והגאוגרפי, המתאפיין בתכליתיות ויעילות. העיניים נשואות עוד יותר אל המנהל, שאמור לספק בטחון וודאות בעולם שאין בו ודאות.

רבות דובר על תפקידו המשמעותי של המנהל הישיר בהקשר לניהול עובדים.

מערכת היחסים עם המנהל הישיר נמצאה כבעלת ההשפעה הקריטית ביותר על המוטיבציה של העובדים ומכאן כמובן משפיעה על השורה התחתונה – יכולת הצוות / יחידה להשיג את יעדיה העסקיים.

גם כאשר מנהלים מבינים את המורכבות הקיימת בעולם הארגוני, קשה להם לתרגם את זה לפרקטיקה ולפעולות יומיומיות.

מהו תהליך פיתוח מנהלים?

תהליך פיתוח מנהלים יעסוק במיומנויות הניהוליות הנדרשות בעולם העבודה החדש והמשתנה, תוך התאמה לדילמות ולסוגיות המעסיקות את המשתתפים.

קורס פיתוח מנהלים יעסוק בנושאים כגון:

 • תפיסת תפקיד המנהל

 • הנעת עובדים

 • 2talk - שיחה אישית ככלי לבניית אמון וניהול מערכות יחסים

 • פסיכולוגיה חיובית וגישת החוזקות.

 • התמודדות עם קונפליקטים

 • שגרות ניהוליות

 • בניית צוות

 • ניהול שיחת משוב

 • שימור עובדים

 • סגנונות ניהול ותקשורת

 • המנהל כחונך

 • קליטת עובד חדש

 • ניהול מרחוק / ניהול היברידי

 

כל תהליך פיתוח מנהלים נבנה באופן ייחודי לארגון בו הוא מועבר ותוך התאמת התכנים למשתתפים.

 

53954723_l תמונה פיתוח מנהלים.jpg
לוגו לבן שקוף.png
נעליים.jpg
לוגו לבן שקוף.png
bottom of page