top of page

צוות טוב ומגובש הוא שאיפתו של כל מנהל.ת. צוות כזה עובד בשיתוף פעולה ונרתם יחדיו להשגת המשימה, מאפשר השגת תוצאות מעבר לתוצאות של כל עובד.ת בנפרד.

למרכיב הבינאישי ולמערכות היחסים בין חברי הצוות השפעה מכרעת על הצלחת הצוות. תחושות השייכות, המחויבות והחיבור בין חברי הצוות הן מפתח להצלחה. צוותים מגובשים בדרך כלל אינם נוצרים מעצמם, אלא הם תוצר של עבודה ובנייה מכוונת.

ההיכרות העמוקה בין חברי הצוות היא בסיס  טוב לחיבור ביניהם. ככל שחברי הצוות מכירים יותר זה את זה, על הצדדים והגוונים השונים, כך גדל הסיכוי לעבודה משותפת מוצלחת. היכרות זו תורמת ליצירת אמון, תקשורת יעילה, ניצול נכון של כישורים ואווירת עבודה חיובית.

ישיבות הצוות הן הזדמנות מצוינת לא רק לדיונים מקצועיים, אלא גם לגיבוש וחיזוק הקשרים הבינאישיים. בנוסף, פעילויות גיבוש ואינטראקציות חברתיות מחוץ לשעות העבודה יכולות לתרום משמעותית להעמקת ההיכרות.

ערכות 2talk על מגוון השאלות מסייעות בהעמקת ההיכרות, ובבניית אמון ואינטימיות בין חברי הצוות.

ניתן להשתמש בערכות 2talk בישיבות הצוות, כפתיח למפגש גיבוש, כמשחק כייפי או כחלק מתהליך פיתוח צוות.

IMG-20230920-WA0018.jpg

כיצד ערכות 2talk יכולות לסייע?

להלן המלצות לגבי השימוש בערכות 2talk לפיתוח עבודת הצוות.

אפשרות א:

להעמקת היכרות ודיון אחר בין חברי הצוות. ישיבה כזו יכולה לעמוד בפני עצמה (מפגש המוקדש להעמקת היכרות ודיון קצת אחר) או כפתיח לישיבת צוות מקצועית.

 

הכנה:

לפני הישיבה, המנהל ממיין ובוחר מתוך ערכת 2talk את הקלפים בהם הוא רוצה להשתמש.

קטגוריות רלוונטיות לישיבת צוות: החיים עצמם, היכרות למכירים, כאן חופרים. ניתן כמובן גם לבחור קטגוריות אחרות, על פי מטרת השיחה.

בישיבה:

המנהל פותח ומסביר קצת על מבנה השיחה היום, ועל המטרות (הזדמנות לשיח אחר, העמקת ההיכרות ביננו).

לאחר מכן, המנהל פורס את קלפי 2talk על השולחן, כשהם פתוחים והשאלות גלויות.

המנהל מזמין כל אחד מחברי הצוות לבחור לעצמו קלף או שניים, דרכם הוא רוצה לדבר על עצמו במהלך הישיבה. מומלץ שגם המנהל ייבחר לעצמו קלף או שניים.

כל אחד בתורו משתף במה בחר. שאר חברי הצוות מוזמנים להתייחס: להגיב, לשאול, להביע אמפתיה, להתחבר לנושא ועוד.

IMG-20230920-WA0035.jpg

אפשרות ב:

מפגש המוקדש לבחינה ודיון באופן בו אנו פועלים יחדיו כצוות.

 

הכנה:

לפני הישיבה, המנהל ממיין ובוחר מתוך ערכת 2talk את הקלפים בהם הוא רוצה להשתמש.

קטגוריות רלוונטיות לישיבת הצוות זו: אני והצוות /ממשקים, משוב ארגוני (ולבקש מהמשתתפים להתייחס בשאלות לצוות ולא לכלל הארגון)

בישיבה:

המנהל פותח ומסביר קצת על מבנה השיחה היום, ועל המטרות (הזדמנות לשיח אחר, ולדבר קצת עלינו כצוות).

לאחר מכן, המנהל פורס את קלפי 2talk על השולחן, כשהם פתוחים והשאלות גלויות.

המנהל מזמין כל אחד מחברי הצוות לבחור לעצמו קלף או שניים, אליהם מתחבר ודרכם רוצה להגיד משהו לצוות ועל הצוות. מומלץ שגם המנהל ייבחר לעצמו קלף או שניים.

כל אחד בתורו משתף במה בחר. שאר חברי הצוות מוזמנים להתייחס: להגיב, לשאול, להביע אמפתיה, להתחבר לנושא ועוד. הצוות מוזמן לפתח ולהרחיב בדיון, דרך הטריגרים שהקלפים שנבחרו העלו

שקופית2_edited.jpg

רוצים לשמוע יותר על ניהול צוות? להעביר למנהלים סדנא על ניהול ופיתוח הצוות באמצעות שיחות 2talk? להזמין ערכות 2talk? מוזמנים ליצור קשר!

bottom of page