top of page

ימים אלו, הם ימי "פוסט קורונה" המאופיינים בעבודה היברידית ומגמות שונות של  "אפטר שוק" בשוק העבודה, אחת הבולטות בהן היא "מגמת התנועה", בה אנשים נעים ממקום עבודה אחד לאחר בקלות ובמהירות ובאופן כללי הengagement בירידה. השלכה נוספת של הבידוד החברתי שאפיין את תקופת הקורונה והנוכחות שלה כיום כעבודה היברידית היא ריחוק ופגיעה במערכות היחסים הבינאישיות בארגון. פגישות בזום ודומיו, יכולות להיות פגישות ממוקדות, ממצות, קצרות ויעילות, דווקא בגלל המרכיב הבינאישי הפחות דומיננטי בהן, לעומת פגישות פנים אל פנים ושיחות מסדרון.

על רקע זה, מתפתח עולם שלם של ניסיונות לשמר או להחזיר את העובדים דרך תגמולים חומריים שונים ויצירתיים בעוד דווקא הצורך הרגשי גדל.

תפיסת היחסים, מדברת על מערכות היחסים בארגון, בדגש על מערכת יחסים מנהל  ועובד, כעל גורם קריטי במונחים של מוטיבציה, שימור עובדים, engagement, עמידה ביעדים עסקיים ועוד. חשיבות ניהול מערכות היחסים בארגון מאז ומתמיד הייתה קיימת, אולם חשיבות זו התחדדה וגברה על רקע המציאות בעולם הארגוני כיום.

תפיסת היחסים עומדת בבסיסו של מודל 2talk לניהול מערכות יחסים בארגונים.

bottom of page