top of page
64632628_l יעוץ אישי.jpg
Project oxygen

 

בואו נדבר על גוגל.

 

בשנת 2002, חברה צעירה ובועטת בשם "גוגל", שם נרדף לחדשנות בעולם עבודה חדש, מבקשת לאתגר את אחת הפרדיגמות הארגוניות הקלאסיות, וקוראת תיגר על נחיצותם של מנהלים: הם פתחו בניסוי מתוך הבנה  שמנהלים בעולם העבודה החדש אינם נחוצים וניתן לנהל את הפעילות בהיררכיה שטוחה למדי, תוך אחריות והנעה אישית של צוותי העובדים.

להפתעתם, הם גילו דווקא את ההפך. הניסוי הראה כי למנהלים יש השפעה קריטית על ההצלחה  של הארגון, במובן של הצלחה עסקית, כלומר השפעה על התוצאות הארגוניות. כמו כן מנהלים נחוצים לעובדים במובן של מענה על צרכי העובדים, מקצועיים ואישיים.

חברת גוגל לא התבלבלה מתוצאות המחקר. אמנם זה הפתיע אותם אבל לא ייאש אותם: הם החליטו לשנות כוון וללכת עם התוצאות: במקום להראות שמנהלים אינם נחוצים, בחרו בגוגל לבדוק מה בהתנהלות של המנהלים הופך אותם לכאלו נחוצים, מה בהתנהלות שלהם הופך אותם למנהלים טובים.

הם חקרו ובדקו את המנהלים המוצלחים שלהם, באמצעות כלים שונים ומגוונים שעמדו לרשותם: הערכת ביצועים, סקרי 360, סקרים ארגוניים, תוצאות עסקיות ועוד. דרך בחינה ולמידה של ממצאי הכלים השונים הם זיהו והגדירו את 8 המאפיינים של מנהלים מצליחים, על פי גוגל. לפרוייקט זה הם קראו Project oxygen, מתוך תפיסה כי העובדים מהווים את החמצן הארגוני.

 

המחקר של גוגל לא נעצר בשנת 2002, הוא ממשיך להתנהל, והם חוזרים ובודקים אותו, חוזרים ומתקפים אותו כמעט מידי שנה.

בשנת 2018 הם עדכנו את הרשימה והפכו אותה לרשימה בת 10 מאפיינים / תכונות:

10 מאפיינים גוגל.jpg
מה שמעניין בעיניי ברשימה הינה הנוכחות העזה של ההיבטים הרכים בתוכה: היבטים של תקשורת, הקשבה, הבנה והכלה. הרשימה מתייחסת לכל מיני היבטים בתפקוד של המנהל, אבל אני חושבת שהמאפיין העיקרי שלו הוא תחת הכותרת  של איך אני נמצא כאן בשבילך.

מחקר זה, לצד מחקרים נוספים, חוזרים ומתקפים את מה שאנחנו יודעים: מערכת היחסים בין מנהל לעובד, הינה בעלת השפעה קריטית על ההצלחה הארגונית.

תפיסת מערכת היחסים בארגונים, מהווה בסיס לתפיסת וערכת 2talk.

לקריאה נוספת על 2talk וצפיה בוובינר שקיימתי להיכרות עם תפיסת וערכת 2talk, ניתן ללחוץ פה:

https://www.2talk-oc.com/2talk-1

לקריאה נוספת על Project oxygen, ניתן לקרוא בלינקים הבאים:

https://rework.withgoogle.com/subjects/managers/

https://store.hbr.org/product/google-s-project-oxygen-do-managers-matter/313110?sku=313110-PDF-ENG

https://www.nytimes.com/2011/03/13/business/13hire.html?smid=pl-share

bottom of page