top of page
64632628_l יעוץ אישי.jpg
לוגו לבן שקוף.png
יעוץ אישי למנהלים

 

תהליך יעוץ אישי למנהל, כולל סדרת פגישות יעוץ  1*1 עם המנהל, שמטרתן לסייע לו להתפתח מבחינה ניהולית, להוביל מהלכים ניהוליים ולהתמודד עם סוגיות ניהוליות מגוונות. 

תהליך הייעוץ האישי מורכב מסדרת פגישות אישיות בנות שעה וחצי עד שעתיים עם הנועץ.  בפעילות מובטחת דיסקרטיות ביחסי יועץ-נועץ, כדי לאפשר לנועץ פתיחות ומרחב בטוח בו יוכל להתבטא בכנות.

כשהנועץ הינו מנהל מדרג ניהול ביניים או ראשון,  תתקיים פגישת התנעה לתהליך עם המנהל הישיר וHRBP, אליה יצטרף מאוחר יותר הנועץ. זאת על מנת להגדיר במדויק את מטרות התהליך, באופן בו יהיה פתוח וברור לכל הנוגעים בדבר. במידת הצורך תתקיים פגישה כזו גם בהמשך.

מתכונת התהליך, משכו ותכניו משתנים בהתאם למנהל הנועץ, לצרכיו ולמאפייני הארגון.

bottom of page