top of page
פיתוחי צוותים והנהלות

 

 

במציאות העבודה בימינו, רובנו עובדים בצוותים.

היכולת שלנו כצוות לעבוד ביחד בשיתוף פעולה, משפיעה באופן קריטי על היכולת של הצוות והארגון להצליח, כלומר למצות את יכולותיו ולהשיג את מטרותיו.

לעבודת צוות יש יעוד כפול:

האחד משימתי: עבודה בסינרגיה, התייעצות, גיבוי, "מרוץ שליחים" ועוד.

השני רגשי: תחושת שייכות, מחוברות ארגונית ועוד.

באופן טבעי, צוותים מתמודדים בשלב זה או אחר עם קונפליקטים. חלקם בונים את הצוות וחלקם עלולים לפרק את הצוות, מבנית או רגשית.

תהליך פיתוח צוות מאפשר לצוות למצוא את הדרך לעבודה סינרגטית טובה.

מודל מארגן לתהליך:

על פי מודל זה, עבודת צוות מושתתת על ארבעה מרכיבים:

יחסים – בניית אמון, קולגיאליות והערכה הדדית בין חברי ההנהלה.

תהליכים – שגרות עבודת הצוות ונורמות ההתנהלות אחד עם השני.

תפקידים - חברי הצוות יודעים מה נדרש מהם בכובע של חברי הנהלה. גבולות גזרה ברורים בתפקידים הפונקציונאליים ועבודת ממשקים תקינה.

מטרות – הגדרה משותפת של הצלחה. בהירות והסכמה על היעדים העסקיים והאתגרים הניצבים בפני הצוות. הסכמה על ייעוד הצוות. אג'נדה ברורה להשגת היעדים.

53752871_l ידיים בניית צוות.jpg
לוגו לבן שקוף.png
bottom of page